Arend Hoiting

Arend Hoiting


Mijn medisch verleden

Arend Hoiting
Arend Hoiting

In de periode 2003-2007 kreeg ik geleidelijk pijn op mijn borst tijdens mijn passie, het wielrennen. De pijn verergerde tijdens maximale inspanning, maar nam in de periode 2006-2007 ook toe bij matige inspanning. Mijn vader en mijn zuster waren beide in hun leven ernstige hartpatiënten en zijn ook beide aan deze aandoening gestorven. Dit had voor mij een signaal moeten zijn, maar een vreemd mechanisme in de mens werkt vaak andersom. De gedachte “ zoiets overkomt mij niet “ drukt het gezonde verstand naar de achtergrond. Overwegingen als de pijn zal uiteraard wel debet zijn aan een verkeerde afstelling van de fiets: stuur en/of zadel te hoog of te laag afgesteld.

In 2007 bleek bij een spoedopname in her ziekenhuis te Groningen, dat ik een extreem hoge bloeddruk had ( 250 over 150 ) en bovendien werd er geconstateerd dat de aderen op het hart waren dichtgeslibd. In medische termen wordt dit “small vessel disease” genoemd. Met een dergelijke hoge bloeddruk is de kans op een hersenbloeding niet uitgesloten, werd mij nog even terloops verteld. Van 2007 -2009 bestond de medische interventie uit 13 verschillende medicijnen en aan het einde van deze periode werd de medicatie teruggebracht tot 9 medicijnen. De medicatie in bovengenoemde periode heeft totaal geen positief effect gehad, maar de bijwerkingen van deze medicijnen waren voor mij absoluut onaanvaardbaar. Een zeer ernstige vermoeidheid die ertoe leidde dat ik 2 jaar aan de stoel was gekluisterd, daarnaast spierpijn, maagdarm klachten, geen controle over het lopen waardoor ik geregeld door mijn benen zakte en op de grond viel ( cholesterol medicatie ).

In 2009 ontdekte ik de mogelijkheden van de Buteyko methode en heb met mijn vrouw ( die aan een ernstige vorm van astma leed ) een Buteyko cursus gevolgd.

Na ongeveer 2 maanden ontdekte ik dat mijn bloeddruk naar beneden ging naar 210 over 120!

De medicatie heb ik heel snel afgebouwd en dit is zeker geen aanrader, maar ik wilde absoluut af van de bijwerkingen. Een aantal maanden daarna had ik een afspraak met mijn toenmalige cardioloog, dr. René van Dijk, die opmerkelijk positief stond t.a.v. de Buteyko methode. De bloeddruk was inmiddels gedaald tot normale waarden!

De cardioloog was later bereid tot het schrijven van een voorwoord van mijn boek “ Adem minder genees jezelf “.

In 2011 bleek tijdens een hartkatheterisatie in het ziekenhuis dat mijn dichtgeslibde aderen op het hart open waren en dit was zeer verbazingwekkend maar ook uniek! Eén van de aanwezige cardiologen maakte de voor mij legendarische opmerking: “ Mijnheer Hoiting, medisch gezien is dit onmogelijk!” Van medische wetenschappers zou je toch mogen verwachten dat zij beroepshalve nieuwsgierig zijn en verder onderzoek doen. Helaas is op dit vlak niets ondernomen. Vanaf begin 2010 ben ik Buteyko Specialist.