Arend Hoiting

Lees verder

Arend Hoiting


Carla de Jong, Masha Kotousova & Arend Hoiting
Carla de Jong, Masha Kotousova & Arend Hoiting

In 2005 kreeg ik bij inspanning (fietsen, wandelen) pijn op de borst (angineuze pijnen). Hoewel erfelijk belast (mijn vader heeft enkele malen een hartinfarct gehad en mijn zuster heeft ernstig hartfalen) heb ik destijds geen moment gedacht aan een hartprobleem. Ik veronderstelde dat door het fietsen in de bergen een verkeerde zithouding op de fiets tot een verkramping zou leiden. In de loop van de jaren verergerde de pijn en had ik al ontdekt dat ik ook een extreem hoge bloeddruk had. De situatie veranderde van stabiel naar instabiel: ook in rust kreeg ik veel pijn op de borst. De situatie verslechterde in het voorjaar van 2007 toen we in Puru onze zoon opzochten en gezamenlijk verder reisden met openbaar vervoer door Peru. In Cusco (op ongeveer 3800 m hoogte) nam de pijn en de vermoeidheid toe tijdens het trap lopen naar de locatie in de bergen waar we sliepen.

In mei 2007 volgde een ziekenhuisopname en bij een hartkatheterisatie bleek dat ik Angina Pectoris had en een extreem hoge bloeddruk (245 over 150), het hart kreeg te weinig zuurstof door een aantoonbare vernauwing. Jaren lang kreeg ik een medicamenteuze behandeling en heb ik 8 verschillende medicijnen moeten nemen o.a. bètablokkers, statines, medicijnen tegen hoge bloeddruk.
In de loop van de tijd volgden nog enkele ziekenhuisopnames. Ondanks de medicijnen tegen hoge bloeddruk, bleven de systolische en de diastolische waarden erg hoog.

In nov. 2009 ontdekte ik bij toeval het boekje ‘Leef gezond, adem rustig’ van Masha Kotousova*. De verwijzingen naar haar website en de links naar de verschillende wetenschappelijke onderzoeken in met name Engels sprekende landen deden mijn belangstelling voor de methode enorm toenemen.

In maart 2010 hebben mijn vrouw (astma-patiënte) en ik de methode bij Masha gevolgd en vrijwel direct daarna ben ik met de opleiding tot Buteyko-specialist begonnen.

In april 2010 ben ik geleidelijk begonnen met het afbouwen van de medicijnen. De drie medicijnen tegen hoge bloeddruk heb ik onmiddellijk laten staan en eind april daalde mijn bloeddruk tot min of meer normale waarden. De eerlijkheid gebiedt mij te zeggen dat ik in dec. 2009 al was begonnen met enkele Buteyko-oefeningen die ik dagelijks herhaalde. In april/mei 2010 waren de angineuze pijnen verdwenen. Ik gebruikte toen (mei 2010) geen enkel medicijn meer tegen hart- en vaatziekten.

In okt. 2010 heb ik mijzelf getest bij het fietsen van Zuidlaren naar Groningen en terug met een gemiddelde snelheid van 24 km, bij terugkomst in Zuidlaren had ik nog energie over om met dezelfde snelheid naar Assen te rijden. Onderweg heb ik op het Ballooërveld ongeveer een kilometer hard gelopen! Niet kortademig, geen enkele pijn op de borst. Ook de bloeddruk meting gaf een uitstekende uitslag. In de periode mei t/m juli en okt t/m dec 2010 heb ik dagelijks de bloeddruk gemeten (per sessie 3 maal achter elkaar) De gemiddelde waarden waren 130/150 over 65/75

In okt/nov 2010 heb ik tijdens mijn Mbyea-missie in Tanzania voor het Ministerie van Buitenlandse Zaken op een trip naar de Natural Bridge op 2300 m. een afdaling van ongeveer 500 m. moeten maken om een waterval te zien. Daarna moesten we dezelfde weg omhoog. Zonder enige vermoeidheid of kortademigheid kwam ik als eerste boven aan, tot grote verbazing van mijn gastheer Mwamasika die wist van mijn hartprobleem.

In jan. 2011 heb ik een bezoek gebracht aan mijn cardioloog van het Martiniziekenhuis in Groningen, Dr.R.van Dijk. Hij was zeer positief t.a.v. de effecten van de Buteyko-methode op mijn ziekte Angina Pectoris en mijn hoge bloeddruk.

In april 2011 zijn mijn collega Carla de Jong (Alteveer) en ik Buteyko-specialist geworden en we zijn beide lid van de V.B.T. (Vereniging van Buteyko Therapeuten).
Op Goede Vrijdag van 2012 heeft bij mij opnieuw een hartkatheterisatie plaats gevonden in het Martiniziekenhuis. De kransslagaders waren schoon en ook de kleine aderen op het hart die 5 jaar geleden waren dichtgeslibd waren eveneens schoon. Onomstotelijk kan worden vastgesteld dat een wilskrachtige vermindering van de diepte van de ademhaling (de Buteyko methode) arteriosclerose kan genezen of voorkomen. Reactie van de cardiologen tijdens deze tweede hartkatheterisatie: “Medisch gezien is dit niet mogelijk.”

Op 23 augustus 2013 heb ik met succes de Alpe d’Huez beklommen. Internationale amateur-wielrenners waren verbaasd over mijn fitheid bij aankomst en voor een groep Denen, Engelsen, Duitsers en Fransen heb ik een kleine uitleg over de Buteyko methode in het Engels gegeven.


* Masha Anthonissen-Kotousova is een leerling geweest van Dr. Buteyko en is in 1989 bij hem afgestudeerd in Novosibirsk en in febr. 2009 heeft ze de Advanced Buteyko method Specialist Diploma gehaald aan de Clinica Buteyko in Moskou bij Dr. Andrey Novozhilov en Ludmila Buteyko, de weduwe van Buteyko. Ook laatst genoemde is medisch afgestudeerd. Dr. Ludmila Buteyko is nog betrokken bij de opleiding aan de Clinica Buteyko in Moskou.
Masha Kotousova is de officiële vertegenwoordiger van de Clinica Buteyko in Moskou voor Nederland.

**Foto: v.l.n.r. Carla de Jong, Masha Kotousova, Arend Hoiting