Cursus

Cursus


Een zeer belangrijk aspect van de Buteyko cursus is de begeleiding van de cliënten m.b.t. hun psychische componenten angst / chronische stress en vertrouwen. Vrijwel alle cliënten hebben in de loop van de jaren op basis van hun ziekten of klachten een gebrek aan vertrouwen opgebouwd en een grote mate van angst en chronische stress ontwikkeld. Het heeft geen zin om met de Buteyko cursus te starten zonder de nodige begeleiding van deze psychische aspecten die zich tot elkaar verhouden als communicerende vaten. Als de klachten geleidelijk afnemen zal het zelfvertrouwen toenemen en de angst of chronische stress afnemen. Bij veel cliënten is in het begin nauwelijks enige vorm van zelfvertrouwen aanwezig terwijl de angst en chronische stress overheersen. Een empathische houding ten opzichte van de cliënt is een essentieel aspect van de begeleiding.

Bij het ontstaan van wat Buteyko noemde “ beschermingsreacties van het lichaam”, wij noemen dat ziekten zoals COPD, astma, hart en vaatziekten, slaapapneu e.d. zijn meerdere factoren die een rol spelen bij het ontstaan van ziekten. De ademhaling staat aan het begin van alle levensprocessen en zoals we hebben gezien kan een diepe ademhaling in rust leiden tot een verstoorde stofwisseling.

Heel bewust herhaal ik wel eens belangrijke items om de aandacht opnieuw op een zeer belangrijk fenomeen te richten. Alle cellen in ons lichaam hebben zuurstof en voedingsstoffen nodig. In een cel ( ons lichaam beschikt over meer dan 35 biljoen cellen ( 35000 miljard!! ). In elke cel zitten 1 of meerdere mitochondriën zeg maar energiecentrales. Hier worden de zuurstof en voedingsstoffen omgezet in energie om te kunnen bewegen, denken, voelen enz. Als dit proces goed gaat dan functioneren de andere levensprocessen ( immuun systeem, hormonaal systeem, autonome zenuwstelsel ) ook goed en dan hebben we geen klachten of ziektes.

De bovengenoemde diepe ademhaling in rust is een zeer verstorende factor. Ook in de cursus wordt veel aandacht besteed aan leefstijl aspecten die zeer belangrijk zijn zoals matig bewegen ( wandelen en fietsen ), want bewegen activeert en stimuleert de stofwisseling,  een stress reductie systeem,  want chronische stress veroorzaakt:

  • Een diepe ademhaling
  • Een verhoogde hartslag
  • Een verhoogde bloeddruk
  • Een groot gedeelte van de zuurstof wordt niet afgegeven aan de cellen

De cursus sessies duren bij mij dan ook niet 1 uur, maar veelal 2 uur en soms nog langer.

De cursus omvat 5 sessies en 3 maanden na de laatste sessie is er een terugkom dag. De cursisten worden minimaal een jaar lang begeleid.

De laatste jaren geef ik vrijwel geen groepscursussen meer, alleen nog eventueel na een lezing in Noord Nederland. Bij groepscursussen is vrijwel geen begeleiding mogelijk en daarnaast vind ik persoonlijk dat mensen met ernstige klachten of ziekten niet in een groepscursus thuis horen. Bij ernstige klachten/ziekten zoals chronische hyperventilatie, hart en vaatziekten, COPD, ernstige slaapproblemen, slaapapneu e.d. moet, een cursist(e) meer worden begeleid.

Bij de cursus zijn alle materialen en mijn boek “ Adem minder genees jezelf” inbegrepen.

De cursus van het individuele traject bedraagt € 485,-

In overleg kan de cursus worden gevolgd in 5 weken achter elkaar, maar meestal wordt in overleg besloten om tussen de sessies 1 of 2 weken pauze te nemen om te oefenen en eventueel vragen op te stellen.

De cursusdagen zijn maandag t/m woensdag ( overdag en ’s avonds ) de rest van de week ( donderdag t/m zaterdag ) heb ik Internationale verplichtingen gepland.

Wilt u informatie over de Buteyko methode of wilt u zich aanmelden, bel of email:

Arend Hoiting
Buteyko Specialist

Buteyko Noord Nederland
Ter Borch 16
9492 RB Zuidlaren
T : 050-4093448
M: 06-52450946

www.buteykonoordnederland.nl
a.e.hoiting@xs4all.nl

lid Vereniging van Buteyko Therapeuten ( V.B.T. )
member of the Buteyko Breathing Educators Association ( MBBEA ) L5 Buteyko Educator and Trainer
member ( fellow ) of the Buteyko Professionals International ( BPI )