BBEA Opleiding

BBEA Opleiding


De Internationale Buteyko Organisatie Buteyko Breathing Educators Association ( BBEA ) : https://buteykoeducators.org/ is een veelzijdige Buteyko organisatie die de mogelijkheid geeft om Buteyko Specialisten wereldwijd met elkaar in contact brengt via o.a. Buteyko Forums, webinars, uitwisselen van gegevens m.b.t. verschillende cases ( praktijkgevallen ), jaarlijkse bijeenkomsten om elkaar te ontmoeten en de Internationale band te verstevigen.

De structuur van de BBEA organisatie. Als je lid wordt van de Internationale BBEA  ( Buteyko Specialisten Organisatie ) dan ben je Educator ( Buteyko Specialist ) en ben je bevoegd om mensen ( cliënten in Europa ) te begeleiden om van hun klachten af te komen. Wanneer je wordt toegelaten dan word je Educator L 1 ( level of niveau 1 ) Je kunt dan webinars / cursussen in Buteyko Forums e.d. volgen en na een aantal jaren word je voorgedragen voor L 2  dan naar L 3 en tenslotte naar L 4. Wanneer je aan bepaalde eisen kunt voldoen dan wordt je L4 Specialist Trainer.  Een aantal jaren geleden ben ik door het Bestuur ( The Board ) voorgedragen voor L 4 Specialist Trainer ( https://buteykoeducators.org/find-a-trainer/ )   en ik heb de verplichting om in Europa  mensen op te leiden voor Educator of Buteyko Specialist. Op dit moment ben ik de enige opleider namens de BBEA die de mensen mag opleiden in Europa. De nadruk bij mijn opleiding ligt op de pedagogische en didactische facetten van het lesgeven. De opleiding voor Nederlanders wordt uiteraard in het Nederlands gegeven en voor `Europeanen in het Engels. De opleiding duurt ongeveer 40-50 uren en na mijn opleiding wordt de kandidaat niet Level 1 maar direct level 2. Dit scheelt dus 3 jaren binnen  deze enige Internationale Buteyko Organisatie. Veel van de aangesloten BBEA leden zijn Medisch Specialist.

Binnen de BBEA krijg je de mogelijkheid om o.a. door leerprocessen, webinars organiseren, testen e.d. jouw kennis te vermeerderen en zo op te klimmen naar level ( niveau )  3 en 4.  Level 4 Specialist Trainer is de hoogste onderscheiding.Op dit moment zijn er 10 Trainers wereldwijd.

De Buteyko opleiding die ik namens de BBEA zal gaan geven, wijkt in veel opzichten af van de gebruikelijke opleidingen. In mijn onderwijsloopbaan heb ik tientallen jaren studenten Engels van de Rijks Universiteit  Groningen ( RUG ) mogen begeleiden t.a.v. hun onderwijsbevoegdheid. Bij de intake gesprekken komen de empathische houding t.o.v. de cliënten en hun meestal uitgebreide klachtenpatroon ter sprake.

Wetenschappelijke onderzoeken m.b.t. positieve effecten van de Buteyko methode op de gezondheid zullen uiteraard ook worden besproken.

Zeer uitvoerig zal aandacht worden geschonken aan het Metabole of stofwisselingsproces als hoofdoorzaak van de meest voorkomende Westerse ziekten zoals: longziekten zoals astma, COPD, hart en vaatziekten, slaapapneu, slaapstoornissen, de betekenis van chronische stress en hyperventilatie, chronische vermoeidheid en de hoofdoorzaak van alle vormen van kanker is volgens wetenschappelijk onderzoek een verstoring van het metabole proces.

Hoewel de ademhaling aan het begin staat van alle levensprocessen, ben ik van mening dat andere lifestyle aspecten een ruime plaats moeten gaan innemen in de begeleiding van cliënten. Buteyko noemde het al dat de mens is “geschapen om te bewegen”. Zoals ik al eerder heb vermeld kan het matig bewegen worden beschouwd als een stimulering en activering van het metabole of stofwisselingsproces. Wandelen en fietsen verhoogt de fysieke weerbaarheid.

Verder is er aandacht voor het voedingspatroon en met name het Ketogene dieet heeft absoluut een voorkeur. Wat uiteraard niet mag ontbreken is een Stress Reductie Systeem zoals Mindfulness of zoals Misha Sakharoff het noemt in zijn Metabolic Health Program het z.g. “1Point Attention” of “1P Attention”. Misha Sakharoff spreekt van de “Integrated” Protocol” waarmee hij bedoelt dat niet alleen de normale ademhaling in rust belangrijk is maar ook de bovengenoemde lifestyle aspecten.

De opleiding bestaat uit 10 sessies van 4 uur per sessie en volgens mijn Internationale Buteyko collega’s is deze cursus opzienbarend vanwege het feit dat de kandidaten ook opgeleid worden om lessen te geven op het individuele vlak en ook daadwerkelijk twee groepscursussen en of lezingen. De resultaten en aanwijzingen worden uitvoerig besproken. Ook zal de cursist worden bijgebracht wat zeer belangrijk is in het geven van een lezing voor een groot publiek. Tijdens de cursus zal er dan ook een lezing moeten worden gegeven waarbij publiek aanwezig zal zijn.