BBEA Opleiding

BBEA Opleiding


De Internationale Buteyko Organisatie Buteyko Breathing Educators Association ( BBEA ) : https://buteykoeducators.org/ is een veelzijdige Buteyko organisatie die de mogelijkheid geeft om Buteyko Specialisten wereldwijd met elkaar in contact brengt via o.a. Buteyko Forums, webinars, uitwisselen van gegevens m.b.t. verschillende cases ( praktijkgevallen ), jaarlijkse bijeenkomsten om elkaar te ontmoeten en de Internationale band te verstevigen.

De structuur van de BBEA organisatie. Als je lid wordt van de Internationale BBEA  ( Buteyko Specialisten Organisatie ) dan ben je Educator en ben je bevoegd om mensen ( cliënten in Europa ) te begeleiden om van hun klachten af te komen. Wanneer je wordt toegelaten dan word je Educator L 1 ( level of niveau 1 ) Je kunt dan webinars / cursussen in Buteyko Forums e.d. volgen en na een aantal jaren word je voorgedragen voor L 2  dan naar L 3 en tenslotte naar L 4. Wanneer je aan bepaalde eisen kunt voldoen dan wordt je L4 Specialist Trainer.  Een aantal jaren geleden ben ik door het Bestuur ( The Board ) voorgedragen voor L 4 Specialist Trainer ( https://buteykoeducators.org/find-a-trainer/ )   en heb de verplichting om minimaal 1 kandidaat in Europa op te leiden voor Educator L 1.  Uiteraard gaat de communicatie, ook tijdens de opleiding in het Engels.Veel van de aangesloten BBEA leden zijn Medisch Specialist. In Europa zijn 3 BBEA  leden die L4 Specialist Trainer zijn : Misha Sakharoff, Fiamma Ferraro en ondergetekende.

Wanneer je door een Internationale BBEA Trainer wordt opgeleid en bent geslaagd dan wordt je toegelaten tot de BBEA organisatie en ben je Educator level 1. ( Buteyko Specialist ). Binnen de BBEA krijg je de mogelijkheid om o.a. door leerprocessen, webinars organiseren, testen e.d. jouw kennis te vermeerderen en zo op te klimmen naar level ( niveau ) 2, 3 en 4.  Level 5 zijn Internationale Buteyko Specialisten die door hun opgedane uitgebreide kennis tot Trainer ( opleider ) zijn benoemd. Op dit moment zijn er 12 Trainers wereldwijd. In begin 2019 ben ik benoemd tot Trainer voor Europa.  Elke trainer is verplicht om 1 persoon per jaar op te leiden.

De Buteyko opleiding die ik namens de BBEA zal gaan geven, wijkt in veel opzichten af van de gebruikelijke opleidingen. In mijn onderwijsloopbaan heb ik tientallen jaren studenten Engels van de Rijks Universiteit  Groningen ( RUG ) mogen begeleiden t.a.v. hun onderwijsbevoegdheid. Bij de intake gesprekken komen de empathische houding t.o.v. de cliënten en hun meestal uitgebreide klachtenpatroon ter sprake.

Wetenschappelijke onderzoeken m.b.t. positieve effecten van de Buteyko methode op de gezondheid zullen uiteraard ook worden besproken.

Zeer uitvoerig zal aandacht worden geschonken aan het Metabole of stofwisselingsproces als hoofdoorzaak van de meest voorkomende Westerse ziekten zoals: longziekten zoals astma, COPD, hart en vaatziekten, slaapapneu, slaapstoornissen, de betekenis van chronische stress en hyperventilatie, chronische vermoeidheid en de hoofdoorzaak van alle vormen van kanker is volgens wetenschappelijk onderzoek een verstoring van het metabole proces.

Hoewel de ademhaling aan het begin staat van alle levensprocessen, ben ik van mening dat andere lifestyle aspecten een ruime plaats moeten gaan innemen in de begeleiding van cliënten. Buteyko noemde het al dat de mens is “geschapen om te bewegen”. Zoals ik al eerder heb vermeld kan het matig bewegen worden beschouwd als een stimulering en activering van het metabole of stofwisselingsproces. Wandelen en fietsen verhoogt de fysieke weerbaarheid.

Verder is er aandacht voor het voedingspatroon en met name het Ketogene dieet heeft absoluut een voorkeur. Wat uiteraard niet mag ontbreken is een Stress Reductie Systeem zoals Mindfulness of zoals Misha Sakharoff het noemt in zijn Metabolic Health Program het z.g. “1Point Attention” of “1P Attention”. Misha Sakharoff spreekt van de “Integrated” Protocol” waarmee hij bedoelt dat niet alleen de normale ademhaling in rust belangrijk is maar ook de bovengenoemde lifestyle aspecten.

De opleiding bestaat uit 10 sessies van 2-3 uur per sessie en volgens mijn Internationale Buteyko collega’s is deze cursus opzienbarend vanwege het feit dat de kandidaten ook opgeleid worden om les te geven en ook daadwerkelijk twee groepscursussen en twee cursussen in het individuele traject moeten gaan geven. De resultaten en aanwijzingen worden besproken. Ook zal de cursist worden bijgebracht wat zeer belangrijk is in het geven van een lezing voor een groot publiek. Tijdens de cursus zal er ook een lezing moeten worden gegeven waarbij publiek aanwezig zal zijn.