Lifestyle Geneeskunde

Lifestyle Geneeskunde


Het is algemeen bekend dat de medische interventie in de westerse wereld hoofdzakelijk bestaat uit medicijnen die vaak in ongebreidelde hoeveelheid worden voorgeschreven. In toenemende mate worden de talrijke bijwerkingen van medicatie als ergerlijk en gevaarlijk ervaren en mensen zoeken dan naar alternatieven in bijv. de complementerende geneeskunde zoals de Buteyko methode.

De vele artsen die ik heb gehad als cliënt vertelden me dat in hun medische opleiding nooit werd gesproken over de ademhaling als medisch item. Dit wordt ook nog eens ondersteund door medische studenten als je hen vraagt naar wat zij studeren. Het antwoord is vrijwel altijd: “ Ik studeer medicijnen.”  De nadruk ligt dus op het “genezen” door medicatie.

Het is opmerkelijk en ik denk zelfs uniek dat een groot aantal medische specialisten van universitaire medische centra in Nederland een samenwerkingsverband zijn aangegaan met het zeer bekende Nederlandse TNO organisatie in Den Haag. Het TNO is een Organisatie voor Toegepast-Natuur wetenschappelijk Onderzoek. Het TNO verbindt mensen en kennis om innovaties te creëren die de concurrentieslag van bedrijven en het welzijn van de mensen duurzaam versterken. Het TNO richt zich op negen domeinen zoals o.a. Bouw, Infra en Maritiem, Milieu, Energie, Informatie en Communicatie Technologie, Gezond Leven, Industrie, Strategische Analyse en Beleid.

Een grote groep medische specialisten hebben zich verenigd in de organisatie “Lifestyle4Health” en zij omschrijven de leefstijl als “ het geheel van voeding, beweging, ontspanning, slaap, reductie van blootstelling aan toxische stoffen en psychosociale ondersteuning en is van groot belang om gezond te zijn en te blijven. Dat leefstijlinterventies ingezet kunnen worden voor herstel of behandeling van aandoeningen is minder bekend, terwijl verschillende onderzoeken dit al langer suggereren.” Samenvattend zien de medische specialisten in Nederland de leefstijlgeneeskunde als het onderzoek naar en de toepassing van leefstijlinterventies in de curatieve gezondheidszorg als onderdeel van de geneeskundige behandeling van ziekten.

Persoonlijk ben ik van mening dat de kerngedachte van wetenschappers nieuwsgierigheid zou moeten zijn en heb daarom contact opgenomen met de initiator van de liefestyle4health organisatie Prof.dr. Hanno Pijl endocrinoloog van het Leiden Universitair Medisch Centrum   ( lumc ) en hem gewezen op de toepassing van de Buteyko methode in de gezondheidszorg en heb hem ook aangegeven dat de Buteyko Specialisten ook voorstander zijn van een geïntegreerde benadering zoals bijv. Misha Sakharoff al jaren doet bij de begeleiding van mensen met kanker. Persoonlijk ben ik ook een voorstander van begeleiding van cliënten m.b.t. de psychische componenten vertrouwen en angst die zich verhouden als twee communicerende vaten. Ook een stress reductie systeem bijv. mindfulness  ( Misha noemt het 1-p attention ) moet aan de orde komen. Het is niet alleen een normale ademhaling in rust of alleen veel bewegen of een beter voedingspatroon of chronische stress reduceren, maar de begeleiding moet een geïntegreerde  benadering zijn. Dit is ook de veelbelovende aanpak van deze Lifestyle4Healtth organisatie. Ik zou het haast een revolutionaire benadering, een keerpunt in het denken bij medische specialisten willen noemen.

Teleurstellend is het gemis bij deze groep van de normale ademhaling  in rust, een consequente neusademhaling in rust en in beweging en tijdens het spreken.

Het antwoord van Hanno Pijl was helaas teleurstellend en kort: “Ik ben alleen geïnteresseerd in wetenschappelijke bewijzen van de Buteyko methode.” Ook hij was niet gevoelig voor de argumentatie dat de ademhaling aan het begin staat van alle levensprocessen: de stofwisseling, het immuun systeem, het endocrine systeem, het centrale zenuwstelsel.

Helaas zien we vaker dat medische specialisten zich normatief opstellen. Ze houden zich volledig aan de norm van wetenschappelijk onderzoek of iets waar of niet waar is, bijv. door een wetenschappelijk onderzoek te starten met een proef-en controle groep. Ik heb hem geconfronteerd met de zeer vele genezingen van mijn cliënten met hart-en vaatziekten. COPD aandoeningen e.d. en ik heb nog steeds de gewoonte om cliënten na jaren telefonisch te benaderen om te vernemen of zij nog steeds klachtenvrij zijn en  nog steeds geen medicatie gebruiken. Vaak hoor ik van medische specialisten dat men het graag verwijst naar de categorie “ spontane genezingen.”

Desalniettemin ben ik ervan overtuigd dat we blij moeten zijn met dit medisch initiatief in Nederland.