Geen EPO maar Buteyko

Wanneer men en ik blijf maar gemakshalve bij mijn geliefde sport, het wielrennen, geleerd heeft om consequent de mond dicht te houden en uitsluitend door de neus te blijven ademen ook tijdens de beklimmingen van de bergen dan zal de zuurstof beter aan de organen en de spieren worden afgegeven. De prestaties zullen zienderogen verbeteren.

Geen EPO maar Buteyko


Wanneer men en ik blijf maar gemakshalve bij mijn geliefde sport, het wielrennen, geleerd heeft om consequent de mond dicht te houden en uitsluitend door de neus te blijven ademen ook tijdens de beklimmingen van de bergen dan zal de zuurstof beter aan de organen en de spieren worden afgegeven. De prestaties zullen zienderogen verbeteren.

In mijn boek “Adem minder genees jezelf” heb ik een hoofdstuk gewijd aan de effecten van de Buteyko methode op prestaties van de duursporters. We hebben gezien dat de ademhaling tijdens het bewegen (wandelen, fietsen, wielrennen, marathonlopen en schaatsen) dieper moet zijn dan de ademhaling in rust. Tijdens het bewegen wordt de stofwisseling geactiveerd en de ademhaling past zich aan en moet dus ook dieper zijn dan in rust en dit is normaal. We zien echter voortdurend dat duursporters in het algemeen tijdens de beoefening van hun geliefde sport veel te diep ademen door zowel de inademing als de uitademing door de geopende mond laten verlopen. De ademhaling is nu veel te diep, want de uitstroom van koolzuurgas is maximaal en zorgt ervoor dat de zuurstof die bij de inademing via de longen in het bloed komt niet goed wordt afgegeven aan de organen en aan de spieren.word-image

Het eerste wat opvalt is de snelle verzuring van de spieren. De wielrenners hebben hier een grappige term voor wanneer de prestaties onder de maat zijn gebleven en het verwachtingspatroon zo hoog was (van de media en de sponsoren). Het excuus voor de mindere prestaties wordt uitgedrukt in de bekende zin: “Ik had vandaag geen goede benen”. De benen waren wel goed, maar helaas verzuurd en dan blijft de echte prestatie, een prestatie die het verschil maakt, achterwege. Een tweede verschijnsel is de kortademigheid tijdens de beklimmingen, het lichaam wil wel de zuurstof bij dergelijke inspanningen en nu treedt de wet van Bohr in. Je gaat nog dieper door de mond ademen door het tekort aan zuurstof bij de cellen waardoor er nog minder zuurstof wordt afgegeven. Een vicieuze cirkel: je wordt kortademig!

Wanneer men en ik blijf maar gemakshalve bij mijn geliefde sport, het wielrennen, geleerd heeft om consequent de mond dicht te houden en uitsluitend door de neus te blijven ademen ook tijdens de beklimmingen van de bergen dan zal de zuurstof beter aan de organen en de spieren worden afgegeven. De benen zullen nauwelijks verzuren en de prestaties zullen enorm verbeteren. De foto geeft de beklimming van de Alpe d’Huez weer op 70 jarige leeftijd zonder noemenswaardige voorbereiding op beklimmingen van heuvels laat staan van bergen.

Sportieve (oud) cursisten melden zich vaak aan om op bepaalde zaterdagen in het voorjaar, zomer en najaar deel te nemen aan trainingen (op de racefiets) om de juiste ademhaling te leren tijdens de fietstochten in Drenthe. Een ademhaling tot de norm uitsluitend via de neus tijdens het fietsen is echt te leren. Geleidelijk zal het lichaam hieraan wennen en de voordelen zijn opzienbarend! Ook niet-cursisten kunnen zich aanmelden. Zie Contact.